Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Na terenie gminy Nowogród znajdują się 4 strefy aktywności.