Treningi zainaugurowała Akademia Piłkarska Lider - Nowogród. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Grupa starsza roczniki 2008 - 2009 treningi w środę o 16.00 i piątek o 13.30, a rocznik 2010 i młodsi zajęcia w środy i piątki o godzinie 15.00.

Akademia Piłkarska Lider jest innowacyjną formą szkolenia piłkarskiego, która rozpoczęła swoją działalność w roku 2018. Głównym celem utworzenia szkółki jest zorganizowanie zrównoważonego szkolenia piłkarskiego oraz wyrównywanie szans rozwoju piłkarskiego dzieci i młodzieży z miast oraz przede wszystkim mniejszych ośrodków. Zależy nam aby docierać ze szkoleniem do kolejnych miejsc, ośrodków gdzie na miejscu zajmiemy się szkoleniem piłkarskim. Działalność klubu oparta jest na równoległej pracy w Łomży oraz oddziałach. W Łomży rozpoczęliśmy szkolenie piłkarskie dla dzieci do lat dziesięciu, rocznik 2008 i młodsi. Równolegle w oddziałach, teraz w Nowogrodzie wspólnie z samorządami, szkołami oraz miejscowymi pasjonatami piłki nożnej planujemy i wdrażamy jednolite szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży. Jest to innowacyjne działanie w skali kraju, ponieważ szkolenie będzie odbywało się na terenie oddziału tak aby wszystkie dzieci z gminy i regionu miały na miejscu jednakowy dostęp do nieograniczonego rozwoju piłkarskiego. Doświadczenie założycieli AP Lider, zdobyte w wieloletniej pracy z młodzieżą pokazało że to właśnie dzieci z mniejszych ośrodków są bardziej wartościowymi kandydatami do osiągnięcia najwyższych umiejętności piłkarskich. Wiemy, że pojedyncze ośrodki są zbyt małe na zgłaszanie drużyn z poszczególnych roczników do rozgrywek. Dlatego na potrzeby rozgrywek ligowych będziemy łączyć zawodników z oddziałów w jednej kadrze. Wszystkie zainteresowane dzieci zostaną zgłoszone do rozgrywek ligowych PZPN. Łącząc umiejętności poszczególnych zawodników oddziałów będziemy mogli stwarzać dzieciom optymalne warunki rozwoju piłkarskiego dostosowując zajęcia do umiejętności poszczególnych zawodników. Wspólnie organizować będziemy piłkarskie obozy letnie i zimowe, półkolonie, wyjazdy na turnieje oraz mecze. W szkoleniu piłkarskim ponad wynik sportowy zdecydowanie stawiamy rozwój indywidualny. Dla nas rozwój drużyn jest mniej istotny. Kładziemy nacisk na rozwój poszczególnych zawodników. Nasze działanie jest długoplanowe. Efekt pracy określi ilość zawodników osiągających sukcesy w przyszłości, w piłce dorosłej, nie młodzieżowej. W działaniu zrównoważony rozwój młodego zawodnika opierać będziemy oprócz wrodzonych predyspozycji piłkarskich głównie na: kształtowaniu charakteru, dbaniu o zdrowie oraz pracy bez której osiągnięcie sukcesu nie jest możliwe.

Więcej informacji na stronie Akademii Piłkarskiej Lider