Gmina Nowogród położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim na obszarze Międzyrzecza Łomżyńskiego. Sąsiaduje z gminami Mały Płock, Łomża, Miastkowo i Zbójna. 
Miasto Nowogród położone jest malowniczo na wysokiej skarpie naprzeciwko ujścia Pisy do Narwi. 
Nowogród to czarowne miejsce na ziemi. Niewiele jest miast o tak pięknym położeniu, niewiele jest miast gdzie znajduje się ujście jednej rzeki do drugiej. Tu właśnie Pisa łączy się z Narwią. Szczególne warunki naturalne, bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Kurpiowskiej, skrzyżowanie tras wodnych i lądowych z północy na południe i ze wschodu na zachód, droga wodna z Warszawy na Mazury predestynują Nowogród do pełnienia funkcji turystycznej. Turystyka, obok rolnictwa, stanowi podstawowy kierunek rozwoju Nowogrodu i gminy Nowogród. Aby rozwój miasta i gminy szedł w tym kierunku, należy nasz region odkryć dla świata.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Gmina Nowogród posiada niezwykle cenne środowisko naturalne. Na jej terenie znajdują się pradoliny Narwi i Pisy oraz część kompleksu Równiny i Puszczy Kurpiowskiej.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Średnia gęstość zaludnienia w województwie podlaskim wynosi 59 osób na km2. Analizując wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie Nowogród na przestrzeni ostatnich 12 lat należy stwierdzić, że utrzymywał się on do roku 2012 na poziomie ok. 41 osób/km2; latach 1013-2015 zmniejszył się do 40,2 osób/km2