Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie  informuje, że w dniu 30 stycznia 2023 r.  zostało przekazane do Wojewody Podlaskiego zestawienie i sprawozdanie z realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.