Gmina Nowogród po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi:  72 510,00 zł
Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi: 72 510,00 zł