Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że w dniu 9 stycznia 2024r. zostało przekazane sprawozdanie z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.