Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Władze Nowogrodu 

 

 

Burmistrz Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka

 

Sekretarz Gminy 

Marlena Bałazy

 

Skarbnik Gminy

Izabela Czyżewska

 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Karol Babiel