Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie wybrani na kadencję 2018-2023

 

 1. CWALINA Daniel - Przewodniczący

 2. NIKSA Łukasz - Wiceprzewodniczący

 3. BRZOSTEK Wioletta Agnieszka - Radna

 4. CHĘTNIK Bogdan - Radny

 5. DZBEŃSKI Janusz - Radny

 6. JANKOWSKA Agnieszka - Radna

 7. KOWALCZYK Tomasz - Radny

 8. KOZIKOWSKI Michał - Radny

 9. KRAJEWSKA Anna - Radna

 10. NALEWAJEK Wiktor - Radny

 11. PARZYCH Urszula - Radna

 12. SKRODZKI Wiesław - Radny

 13. ZAWADA Tadeusz - Radny

 14. ŻEBROWSKI Adrian - Radny

 15. ZIARNO Grażyna - Radna

 

 

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrodzie kadencja 2018-2023

1. CHĘTNIK Bogdan - Przewodniczący

2. JANKOWSKA Agnieszka - Wiceprzewodnicząca

3. ŻEBROWSKI Adrian - Członek

 

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nowogrodzie kadencja 2018-2023

1. ZIARNO Grażyna - Przewodniczący

2. BRZOSTEK Wioletta Agnieszka - Wiceprzewodnicząca

3. NIKSA Łukasz - Członek

4. KOWALCZYK Tomasz - Członek

5. DZBEŃSKI Janusz - Członek

 

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nowogrodzie kadencja 2018-2023

1. KRAJEWSKA Anna - Przewodniczący

2. KOZIKOWSKI Michał - Wiceprzewodniczący

3. SKRODZKI Wiesław - Członek

4. ZAWADA Tadeusz - Członek

5. DZBEŃSKI Janusz - Członek

6. NALEWAJEK Wiktor - Członek

7. CWALINA Daniel - Członek

 

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowogrodzie kadencja 2018-2023

1. NALEWAJEK Wiktor - Przewodniczący

2. KOWALCZYK Tomasz - Wiceprzewodniczący

3. PARZYCH Urszula - Członek

4. JANKOWSKA Agnieszka - Członek

5. ZAWADA Tadeusz - Członek