Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Nowogrodu w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

<<Zarządzenie 40/2020>>