Pożyczki dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne! 
Prowizja 0%, oprocentowanie 0%

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym. 
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1’000’000 PLN i może zostać udzielona na 10 lat. Oprocentowanie wynosi 0 %. Prowizja wynosi 0%. Nie jest wymagany wkład własny. 
Katalog celów finansowania jest bardzo szeroki. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wszelkie inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w tym modernizację energetyczną budynków, ocieplenie, wymianę okien i drzwi, wymiana oświetlenia, OZE, przebudowę systemów grzewczych, wentylacyjnych, instalacje systemów odzyskiwania energii itd. 
Procedura ubiegania się o pożyczkę wygląda następująco:
- należy pobrać i uzupełnić wniosek wraz z załącznikami dostępne na stronie http://pozyczkowy.com.pl/dokumenty-do-pobrania/pozyczka-termomodernizacyjna (dokumentem koniecznym jest audyt energetyczny w których zostanie wykazana poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego);
- należy dostarczyć wniosek wraz załącznikami do PFRR. 
Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu maksymalnie 21 dni od otrzymania przez PFRR kompletnej dokumentacji.
Nabór ma charakter ciągły do wyczerpania środków. Decyduje kolejność wpływu wniosków!
Więcej informacji na stronie www.pozyczkowy.com.pl .
Zapraszamy do kontaktu z doradcą i umówienia spotkania w siedzibie PFRR, w Białymstoku, ul. Starobojarska 15. 
Tel. 85 74 08 668/671.