W niedzielę 5 lipca Burmistrz Nowogrodu, Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie odebrali symboliczną promesę dla Gminy Nowogród na 1 363 702 zł z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych przekazaną przez Pana Adama Andruszkiewicza - Wiceministra cyfryzacji.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.
Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Dla gminy Nowogród to bardzo duże wsparcie finansowe, które z pewnością pomoże w realizacji części z zamierzonych działań. Dziękujemy!

 

 

 

Źródło video i foto: www.mylomza.pl