W 2019 r. rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili do tutejszego Oddziału 1149 wypadków przy pracy rolniczej. W celu zmniejszenia skali wypadków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, w roku bieżącym po raz pierwszy organizuje konkurs fotograficzny dla rolników pod hasłem "Wieś Podlaska - praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkurs testowy "Rola rolnika by upadku unikał" w formie korespondencyjnej.

Zadaniem konkursowym Konkursu Fotograficznego jest wykonanie 5 fotografii zdjęciowych na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

- upadkom osób,

- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych,

- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.

Fotografia zdjęciowa powinna przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej.

Konkurs testowy "Rola rolnika by upadku unikał" polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. Arkusz testowy wraz z klauzulą informacyjną RODO należy wysłać, bądź dostarczyć do PT KRUS w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2.

 

Załączniki do konkursu fotograficznego

 

Załączniki do konkursu testowego