Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się, dążąc do zapewnienia
bezpiecznej przyszłości mieszkańcom Polski. Ministerstwo Klimatu dokłada starań, aby podejmowane
w tym zakresie działania cechowała skuteczność w realizacji założonych pro-środowiskowych celów,
w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak - poprzez termomodernizację
własnego domu i wymianę źródła ciepła - może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych
zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób
komfort i standard swojego życia.

 

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego
Programu, od 15 maja br. uprościliśmy zasady Programu oraz ograniczyliśmy do minimum liczbę
wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadziliśmy ponadto
możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skróciliśmy czas
rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się
na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.