Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że zaplanowany na 19 września 2020 r. i 26 września 2020 r. odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nie odbędzie się. Odpady te zostaną odebrane w innym terminie tj. 21 listopada 2020 r. oraz 28 listopada 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że w każdy piątek w godz. 1000-1800 wyżej wymienione odpady można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41 (plac KZB).

Ponadto informujemy, iż odbiór odpadów segregowanych odbędzie zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy