Spis rolny to badanie obowiązkowe, a jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne w Polsce i na całym świecie. Jego celem jest pozyskanie kompleksowych danych na temat rolnictwa. Jest przeprowadzany co 10 lat. Najnowszy rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada. Spis ma objąć ponad 80 tysięcy gospodarstw w województwie podlaskim.

Podstawową metodą zbierania danych będzie samospis internetowy. Do tego służy interaktywna aplikacja formularzowa dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

https://spisrolny.gov.pl/

Co w przypadku braku dostępu do internetu? Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do internetu mogą udać się do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, gdzie przygotowane jest stanowisko komputerowe. W razie potrzeby urzędnicy będą udzielać pomocy.

Można się też będzie spisać przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1, wybierając opcję "Spisz się przez telefon".

Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie spisze się samodzielnie, w ostateczności zgłosi się do niego rachmistrz spisowy. Może to się odbyć na dwa sposoby: telefonicznie lub bezpośrednio z wykorzystaniem urządzenia wyposażonego w specjalne oprogramowanie.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Raport wstępny powinien być znany na początku kwietnia.