W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Nauczyciela,

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.

Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,

wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

życzą

Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

oraz Daniel Cwalina - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie wraz z Radnymi i Sołtysami