Od poniedziałku 26.10.2020 uczniowie klas 4-8 rozpoczęli naukę zdalną a uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczą się stacjonarnie.

W pierwszym tygodniu nauki zdalnej nauczyciele uczący w klasach 4-8  SP przesyłali materiały do nauki za pomocą e-mail. 

W drugim tygodniu, czyli od 02. 11. 2020 planowaliśmy nauczać zdalnie za pomocą aplikacji  MS Teams. Uczniowie, rodzice i nauczyciele otrzymali  filmiki z instrukcją pracy zdalnej za pomocą wyżej wymienionej aplikacji.

W dalszym ciągu czekamy na otrzymanie licencji do MS Teams, która umożliwi nam prowadzenie lekcji on-line. Z chwilą jej uzyskania, uczniowie i rodzice otrzymają loginy, hasła dostępu, i rozpoczną się lekcje umożliwiające bezpośredni kontakt z nauczycielami.

Do momentu otrzymania licencji zmuszeni jesteśmy, w dalszym ciągu, nauczać za pomocą   e-mail.

Przepraszamy za opóźnienia, które nie są od nas zależne.

Bogumiła Rybicka – dyrektor ZSS w Nowogrodzie