Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Sławcu przystąpiły do akcji, jaką od początku listopada prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Panie ze Stowarzyszenia wyraziły w ARIMR  gotowość odebrania kwiatów i w sobotę, 14 listopada, zorganizowały wyjazd do ogrodnika, z którym skontaktowała je Agencja.  Dzięki temu różnokolorowe chryzantemy ozdobiły krzyż i kapliczkę we wsi. Natomiast w niedzielę grupa gospodyń uporządkowała i upiększyła kwiatami zbiorową mogiłę - miejsce masowej egzekucji dokonanej przez Niemców na ludności cywilnej 23 lipca 1943 r.