Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej, pracowników oraz członków instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, członków RKRES, przedstawicieli podlaskich sieci współpracy, przedstawicieli sfery nauki i biznesu, mediów lokalnych i regionalnych z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Ekonomia społeczna w świecie biznesu”, które odbędzie się 24 listopada 2020 roku. w trybie ONLINE. 

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr 85 744 71 37 do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 12.00

 

Załączniki