Od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa:
http://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 217-55-61