W środę 9 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród – opinia Komisji Rewizyjnej
  4. Sprawy różne.