INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500 + NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022 będzie można składać w następujących terminach:

  • online od 1 lutego 2021 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • drogą tradycyjną (w formie papierowej) od 1 kwietnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41.

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021 r.  do dnia 31 maja 2022 r.

WAŻNE! Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać pod nr tel. (86) 217-55-61 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus