Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) informuję, że w dniu 12 stycznia 20221 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Nowogród: 

<<Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego>>