Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce oferuje uczniom klas ósmych szkoły podstawowej następujące kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021 :