Od dnia 10 maja 2021 wszyscy uczniowie klas 1-3  uczą  się w systemie stacjonarnym  czyli w szkole (zgodnie z tygodniowym planem zajęć szkoły podstawowej). Dowożenie uczniów odbywa się  wg dotychczasowego harmonogramu.

Wszyscy uczniowie klas 4-8 będą uczyć się zdalne do 14 maja.

 

Od 17 do 28 maja 2021 wg informacji MEiN, MZ uczniowie klas 4-8 rozpoczną naukę w szkole systemem hybrydowym (mieszanym).

  • Klasy 4A, 5, 6A, 7A, 7C – w poniedziałek, wtorek i środę uczą się w szkole, w czwartek i piątek uczą się zdalnie, wg obowiązującego tygodniowego planu szkoły podstawowej.
  • Klasy 4B, 6B, 6C, 7B – w poniedziałek, wtorek i środę, uczą się zdalnie, w czwartek i piątek uczą się w szkole, wg obowiązującego tygodniowego planu szkoły.
  • Klasy 8A, 8B uczą się stacjonarnie przez cały maj.

 

W dniach 25-27 maja 2021 uczniowie klas 8 piszą egzamin ósmoklasisty.  Te dni  są wolne od nauki dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej.

 

Tabele  przedstawiają :

  • szczegółowy plan pracy klas 4-8 od dnia 17 do 28 maja 2021 (załącznik nr 1),
  • plan dowożenia (załącznik nr 2).

 

Uczniowie uczący się w szkole będą korzystać według dotychczasowych zasad z:

  • dowożenia, wg planu dowożenia
  • dożywiania płatnego lub bezpłatnego,
  • zajęć pozalekcyjnych,
  • zajęć z projektu „Wiem, umiem”.

 

Pliki do pobrania: