Gmina Nowogród wybuduje wiejskie ośrodki aktywności kulturalno-społecznej. Pierwszy powstanie w Jankowie Skarbowie, drugi w Chmielewie - dla mieszkańców wsi Chmielewo, Dzierzgi i Sulimy. W środę, 28 lipca, umowy na dofinansowanie tych inwestycji z funduszy europejskich podpisali Marek Olbryś, wicemarszałek województwa oraz Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu.

- Celem tych inwestycji jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wsi, w tym dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W małych miejscowościach brakuje takich ośrodków, a potrzeby są duże - podkreślił Marek Olbryś.

W Jankowie Skarbowie zostanie wybudowany nowy obiekt, w Chmielewie planowana jest kompleksowa przebudowa istniejącego budynku świetlicy i jego adaptacja w celu nadania mu funkcji kulturalnych, społecznych i edukacyjnych,

Oferta tych ośrodków obejmie m.in. organizację warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży, spotkań przygotowujących do podjęcia pracy, wydarzeń kulturalnych. Pierwsza inwestycja wyniesie 787 tys. zł, a dotacja pokryje blisko 670 tys. zł, druga - 951 tys. zł, a dotacja 575 tys. zł.

- Są to inwestycje, na których bardzo zależy naszym mieszkańcom. W małych społecznościach wiejskich świetlice stanowią centrum spotkań, rozrywki oraz podnoszenia kompetencji. Nasi mieszkańcy są bardzo aktywni i nie mają gdzie się integrować, a wyremontowane świetlice zapewnią im takie miejsce – zaznaczył Grzegorz Palka.

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl