Widowisko historyczne "Inscenizacja walk o Nowogród z września 1939 roku", które w tym roku odbędzie się po raz piętnasty ma na celu uczczenie pamięci żołnierzy Wojska Polskiego 33 Pułku Piechoty Strzelców Kurpiowskich walczących w Nowogrodzie oraz nawiązanie do wydarzeń historycznych i przypomnienia walk jakie toczyły się z przeważającymi siłami wroga.

Odtworzenie epizodów jakie mogły rozegrać się w czasie II Wojny Światowej, ze szczególnie wiernym odtworzeniem mundurów, oporządzenia i uzbrojenia walczących stron oraz zasad żołnierskiego i bojowego zachowania się. Poprzez plenerową "Inscenizację walk o Nowogród z 1939 roku" organizatorzy chcą przenieść wydarzenia historyczne do współczesności celem przybliżenia jej publiczności.

Zapraszamy w niedzielę 12 września 2021 r. do Nowogrodu

 

Program uroczystości:

12.00  - Msza Święta w kościele w Nowogrodzie

13.00 - złożenie kwiatów na cmentarzu parafialnym w Nowogrodzie

14.00 - Inscenizacja walk o Nowogród z września 1939 r. - schron bojowy przy moście w Nowogrodzie

15.00 - Pokaz statyczny sprzętu wojskowego 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Muzeum im. Orła Białego

17.00 - zakończenie

 

Organizator: Gmina Nowogród

Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Współorganizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu

Rekonstruktorzy: GRH Narew, Stowarzyszenie Grupa Wschód

Sponsor: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. www.gaz-system.pl

Patronat medialny: portal www.4lomza.pl, portal ww.mylomza.pl, portal www.zlomzy.pl

Pokaz sprzętu: 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Muzeum im. Orła Białego

Opieka medyczna: Grupa Ratownicza Nadzieja