W związku z trwającym procesem opracowania dokumentacji przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w obrębie m. Nowogród Zarząd dróg Powiatowych w Łomży informuje o planowanych konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu 14.09.2021 r., godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

 

Załącznik