z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży

Załącznik