W Dniu Edukacji Narodowej

składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim nauczycielom i pracownikom

Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,
życząc zdrowia, cierpliwości i wytrwałości
oraz sukcesów zawodowych i prywatnych

 

- Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

oraz Daniel Cwalina - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie wraz z Radnymi i Sołtysami