W piątek 22 października 2021 r. o godz. 16:45 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXVIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2028 - opinia Komisji Rewizyjnej
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m" - opinia Komisji Rewizyjnej
  5. Sprawy różne.