Wyborczy zjazd Miejsko-Gminnego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowogrodzie, który odbył się w sobotę (23 października) we wzniesionym niedawno Wiejskim Centrum Aktywności Społecznej w Grądach, zakończył pięcioletnią kadencję władz OSP w gminie. Wśród gości strażaków z Nowogrodu byli Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Piotr Modzelewski, radny sejmiku.

Nowogród jest jedną z gmin, które bardzo efektywnie wykorzystują wsparcie urzędu marszałkowskiego dla realizacji potrzeb lokalnych społeczności.

- Cieszy mnie szczególnie obecność przedstawicieli samorządu naszego województwa, bo nie mieliśmy okazji jeszcze pochwalić się tym obiektem, a tak się właśnie złożyło, że urząd marszałkowski zaakceptował rozliczenie inwestycji pod nazwą "Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach", czyli budynek z którego korzystała będzie OSP, a także Koło Gospodyń Wiejskich. Czekamy już tylko na pieniądze na koncie. Jesteśmy także po przetargach na kolejne dwa WOAS-y w Jankowie-Skarbowie i Chmielewie. Nasz samorząd już zdecydował o przekazaniu wkładu własnego. Dziękuję za zaangażowanie urzędu marszałkowskiego i sejmiku. Tak dobrych czasów dla OSP i tak znaczących dotacji jak przy obecnym zarządzie województwa podlaskiego jeszcze nie mieliśmy- poinformował Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu (jest także strażakiem ochotnikiem).

Podziękowania z satysfakcją przyjął wicemarszałek Marek Olbryś.

- Bardzo mnie uspakaja świadomość, że środki, jakie wam przekazujemy pozwalają zaspokajać ważne potrzeby. To wy je znacie najlepiej. Polityka rządu i władz województwa jest taka, że zwróciliśmy się w stronę Polski powiatowej i gminnej. Przedtem zawsze brakowało pieniędzy na mniejsze ośrodki. Teraz powstają remizy, świetlice, wiejskie ośrodki aktywności - podkreślał Marek Olbryś. - Gdzie ludzie chcą działać wspólnie, tam jesteśmy do dyspozycji. Tym bardziej, że wasze działania pomagają ludziom, a macie też dobrego gospodarza - dodał wskazując na burmistrza.

Do gratulacji i podziękowań za dobrą współpracę dołączył się także radny Piotr Modzelewski.

- Dziękuję za działania strażackie, ale też te szersze, np. za wielką pracę dla lokalnej społeczności w czasie pandemii i wspomaganie pozostałych służb - powiedział.

Gościem nowogrodzkich strażaków był także kapitan Jacek Bargielski, od niedawna komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

- Jestem praktykiem i zapraszam na konkretne rozmowy o waszych potrzebach sprzętowych, ale też na najbliższe szkolenie dotyczące fotowoltaiki z pokazem praktycznego gaszenia tego rodzaju instalacji - stwierdził. Zaapelował również o wsparcie akcji zbiórki pieniędzy na operację półtorarocznej Julii Kierzkowskiej, córeczki strażaka z Jedwabnego. Potrzeba około 2,5 miliona złotych. Dotychczas udało się zgromadzić jedną trzecią potrzebnej kwoty.

O potrzebie rozszerzania kręgu druhów umiejących udzielić pomocy przedmedycznej mówił Kazimierz Dąbkowski, prezes związku OSP w powiecie łomżyńskim.

Uczestnicy zjazdu, czyli reprezentanci przeszło 260-osobowej społeczności strażackiej w mieście i gminie Nowogród skupionych w jednostkach w Nowogrodzie, Mątwicy, Jankowie-Skarbowie, Grądach, Chmielewie, Sławcu i Kupninie, przyjęli sprawozdanie z działalności w okresie 2016 - 2021. Przypomnieli m. in. udział jednostek OSP w akcji zabezpieczania mieszkańców Nowogrodu po wykryciu tam wojennych niewybuchów czy przy gaszeniu pożaru na składowisku odpadów w sąsiedniej gminie Miastkowo. Złożyli podziękowania za współpracę i wsparcie władzom województwa oraz gminy. Chwilą ciszy uczcili zmarłego w 2017 roku burmistrza Nowogrodu Józefa Piątka.

 

Strażacy z miasta i gminy Nowogród wybrali nowe władze Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nowogrodzie:

 • druh Karol Babiel – Prezes

 • druh Janusz Dzbeński – Wiceprezes

 • druh Kazimierz Kozłowski – Wiceprezes

 • druh Bogdan Chętnik – Komendant Gminny

 • druh Kamil Kosiński – Sekretarz

 • druh Piotr Grzegorz Wasik – Skarbnik

 • druh Bronisław Zwierciadłowski - Członek
 • druh Adam Zaczek - Członek
 • druh Radosław Tyszka - Członek
 • druh Łukasz Niksa - Członek
 • druh Kazimierz Dąbkowski - Członek
 • druh Michał Kozikowski - Członek
 • druh Kamil Skrodzki - Członek

Komisja Rewizyjna

 • druh Damian Chętnik – Przewodniczący

 • druh Jarosław Kadela – Sekretarz

 • druh Artur Piaścik – Członek

Delegaci na Zjazd Powiatowy Związku OSP RP

 • druh Janusz Dzbeński

 • druh Adam Zaczek

 • druh Bronisław Zwierciadłowski

 

Tekst i zdjęcia: Maciej Gryguc / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego