Od 12– 24 listopada 2021 r. przeprowadzone zostanie badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Jest to badanie reprezentatywne, co oznacza, że obejmie tylko wybrane osoby. Zostanie ono zrealizowane na wylosowanej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Badaniu kontrolnemu nie będą podlegać:

  • mieszkania zamieszkane wyłącznie przez cudzoziemców,
  • osoby małoletnie,
  • osoby bezdomne,
  • obiekty zbiorowego zakwaterowania (OZZ),
  • pomieszczenia niebędące mieszkaniami,
  • osoby spisane poza granicami Polski,
  • mieszkania w budynkach bez numeru mieszkania,
  • mieszkania zbadane wielokrotnie tj. kilkoma metodami.

Badanie realizowane będzie wyłącznie telefonicznie, ankieterzy będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88.

Pozyskane w badaniu kontrolnym dane chroni tajemnica statystyczna, co oznacza, że będą one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Udział w badaniu kontrolnym w NSP 2021 jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Więcej: https://spis.gov.pl/badanie-kontrolne/

#GUS #SpisPowszechny