o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik