ODBIÓR W STYCZNIU

Trasa nr 1 - 29 stycznia

Trasa nr 2 - 29 stycznia i 31 stycznia

Trasa nr 3 - 31 stycznia

Trasa nr 4 - 28 stycznia

Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję  dniu odbioru odpadów do godz. 7:00 rano w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego.