z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

Załączniki: