Zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące opracowania diagnozy społecznej do Strategii Rozwoju Gminy Nowogród na lata 2022-2027.

W związku z przystąpieniem Gminy Nowogród do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowogród na lata 2022-2027 Burmistrz Nowogrodu zaprasza na  spotkanie konsultacyjno-informacyjne w dniu 10 czerwca 2022 r., godz. 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Rynek 20 w Nowogrodzie dotyczące opracowania diagnozy społecznej do Strategii oraz wysłuchania postulatów mieszkańców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedstawicieli grup zawodowych, rolników, przedsiębiorców oraz działaczy społecznych w kwestii planów inwestycyjnych zakładanych w Strategii Rozwoju Gminy Nowogród na lata 2022-2027.

Na  spotkaniu zostaną przedstawione założenia inwestycyjne Gminy Nowogród na lata 2022-2027  wraz z zaproszeniem do debaty publicznej. Po debacie można będzie zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące nie tylko sfery inwestycyjnej, ale też sfery społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Zapraszamy i prosimy o aktywne uczestnictwo mieszkańców, bowiem tworząc tak istotny dokument programowy zależy  nam na uwzględnieniu uwag, postulatów i wniosków mieszkańców i szerokiej konsultacji przy tworzeniu dokumentów strategicznych Gminy Nowogród.