Sejm Dzieci i Młodzieży to Konkurs Ogólnopolski propagujący parlamentaryzm wśród dzieci i młodzieży. W tym roku odbyła się już XXVIII sesja.

Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży identycznie jak Sejmu RP, odbywają się w sali plenarnej w Warszawie na ulicy Wiejskiej. Poprzedzają je obrady komisji sejmowej, opracowującej projekt uchwały, konsultacje projektu oraz organizowane przez organizacje pozarządowe warsztaty tematyczne dla posłanek i posłów. Na sesji odczytana jest treść uchwały przygotowanej wcześniej przez członków Komisji Sejmowej, wyjaśniane są  niejasności i wątpliwości. Każdy poseł ma prawo zgłosić poprawkę, popartą podpisami 40 innych posłów.

W tegorocznej sesji, której tematem były "Ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych" brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Województwo Podlaskie reprezentowało 30 posłów w tym 6 z Nowogrodu. Delegacja uczniów to Wiktoria Dobrzańska, Paweł Zakrzewski, Maja Grzymała, Nikola Gontarska, Michał Chludziński i Błażej Duchnowski.

 

 

 

Tegoroczna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży