Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, który miał miejsce 16 czerwca 2022 r. w Nowogrodzie przy ulicy Nadnarwiańskiej 4.

Pożar strawił dorobek ich życia. W jednej chwili siedmioosobowa  rodzina została pozbawiona dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli  i rzeczy codziennego użytku.

Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na odbudowę ich domu.
Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Caritas Łomża.

Bank Spółdzielczy w Łomży: 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem „POGORZELCY NOWOGRÓD”

 

 

Artykuł z portalu Polskie Radio Białystok

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/215217

 

Artykuł z portalu www.mylomza.pl

https://mylomza.pl/artykul/pozar-domu-jednorodzinnego/1320482