Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do zapoznania się z informacją na temat najważniejszych zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Załącznik