Zwycięzca w kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy” będzie reprezentował Podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkursowe prace będą oceniane przez komisję podczas Dożynek Wojewódzkich w Ciechanowcu - 14 sierpnia 2022 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Mogą je zgłosić społeczności z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z Podlaskiego do jednej bądź dwóch kategorii: wieniec tradycyjny oraz współczesny wieniec dożynkowy.

Samorząd województwa ufunduje nagrody laureatom I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia w każdej z konkursowych kategorii.

Zgłosić się do konkursu należy poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

 

Załączniki: