Szanowni Państwo, Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród i Gmina Piątnica działając w Partnerstwie podjęły wyzwanie przygotowania wspólnej strategii rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa. Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju i realizacji konkretnych inwestycji.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą przedstawione wyłącznie w formie zbiorczej, jako element raportu diagnostycznego.

Badanie przeprowadza Związek Miast Polskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Badanie trwa do 31 lipca 2022 roku.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi.

Link do badań:

 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve7vart 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski

Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys

Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Andrzej Palka

Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski