KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca znajduje się na terenie powiatu koleńskiego oraz częściowo na terenie powiatu łomżyńskiego – gmina Nowogród. Historia tego regionu jest bardzo długa, ponieważ sięga przeważnie okresu wczesnego średniowiecza. Rejon ten tworzy część historycznej Krainy Mazowsza. Wsie i miasta na terenie obecnego powiatu koleńskiego oraz części powiatu łomżyskiego powstawały lub rozkwitały za czasów panowania Janusza I Starszego. Za jego czasów powstawały grody, wsie i miasta. W skład tego regionu wchodzi gmina miejska Kolno; gmina miejsko-wiejska Stawiski i Nowogród; gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl; miasta: Kolno, Stawiski i Nowogród.

W powiecie koleńskim oraz w gminie Nowogród istnieje wiele szlaków turystycznych. Szlaki te ukazują najpiękniejsze części historycznego regionu Mazowsza. Turyści mogą podziwiać nie tylko piękno przyrody, ale również piękno jezior i rzek, które ma do zaoferowania region. Szlaki są różne, ale każdy z nich pozwala na zobaczenie czegoś nowego.

W gminie Kolno jest to szlak turystyczny o długości 25 km dookoła jeziora Kolno. Trasa biegnie od miejscowości Białoberzegi, Bór, Grabowe Grądy, Promiski, rzekę Kolniczankę, Kolnicę aż do początkowej miejscowości jaką są Białobrzegi. Kolejnym szlakiem biegnącym w gminie Kolno jest szlak rowerowy przez Wincentę, Kozioł oraz Czerwone i wynosi 12,4 km. Część trasy od Wincenty do Kozioła biegnie przez malowniczy fragment trasy znajdujący się przy rzece Pisie. Trasa pomiędzy Koziołem a Czerwonym pozwala nie tylko na podziwianie lokalnej pięknej przyrody, ale również na W gminie Nowogród biegnie szlak rowerowy przez Łomże aż do Zambrowa liczący 105 km. Trasa rozpoczyna się przy Skansenie. Jest to ciekawy obiekt, który reprezentuje budownictwo kurpiowskie (najczęściej XIX-wieczne). Skansen został założony w 1927 roku przez etnografa i działacza społecznego Adama Chętnika.

Region powiatu koleńskiego oraz gminy Nowogród łączy ze sobą kulturę podlaską i mazowiecką. Jednak przede wszystkim najpiękniejszym elementem kultury regionu jest kultura Kurpiowska. Przez naturalną barierę, którą są bagna i lasy w Puszczy Zielonej rejon ten etnograficznie różni się od pozostałej części powiatu koleńskiego. Kultura ta przedstawia się w odmiennym stylu haftu. Na Kurpiach powstaje wiele ozdób bursztynowych, symetrycznych wycinanek, kwiatów z krepiny, zdobień w drewnie i stylem rzeźbienia. Również architektura kurpiowskich chat różni się od chat z innych regionów. Są to elementy folkloru, który zachowały się po dziś dzień na Kurpiach. Kurpiacy mają swoją własną specjalną gwarę kurpiowską oraz stroje.

Produktem regionalnym w Nowogrodzie jest ślimak jadalny, który jest eksportowany na całą Europę. W maju rozpoczyna się sezon ślimaków jadalnych, a we wrześniu są gotowe do zbiorów. W 2019 gospodarstwo Hodowla Ślimaka Jadalnego sprzedało aż 7 ton ślimaków głównie do krajów Unii Europejskiej.

Kuchnia gminy Nowogród ma do zaproponowania potrawy takie jak kołduny, parzaki, rejbak i psiwo kozicowe, które są tradycyjnymi potrawami kuchni Kurpiowskiej z której również słynie część powiatu koleńskiego. Pozostałymi potrawami popularnymi w powiecie koleńskim są kartacze, pierogi, placki ziemniaczane oraz babka ziemniaczana. Kuchnia ta jest typową kuchnią podlaską.

Ważnym wydarzeniem o charakterze lokalnym jest: Biesiada Koleńska; Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej; Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie; Jazz na Kurpiach w Nowogrodzie; Noc Świętojańska w Nowogrodzie; Obrona Nowogrodu; Wielkanocny Skwer Pisanek w Grabowie; Bieg Tropem Wilczym w Grabowie oraz Wianki u Wagów w Grabowie oraz wiele innych imprez o charakterze regionalnym i okolicznościowym.

 

APLIKACJA MOBILNA KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA

 

Celem operacji jest promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego obszaru LSR oraz wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie internetowej Aplikacji Mobilnej Kraina Mlekiem Płynąca i filmu promocyjnego z lotu ptaka.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.