Wzmocnione środki bioasekuracji dla gospodarstw, z których świnie będą przemieszczane poza obszary objęte ograniczeniami I, II, III zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczyni Komisji 2021/605

 1. Zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących świnie przed możliwością ich kontaktu z dzikami oraz trzodą chlewną z innych gospodarstw;
 2. Stosowanie w gospodarstwie środków higienicznych, takich jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
 3. Mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz przy ich opuszczaniu:
 4. Zakaz kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na dziki oraz po każdym innym kontakcie z dzikami żywymi lub padłymi;
 5. Zakaz wstępu nieupoważnionych osób i wjazdu nieuprawnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są Świnic:
 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do w którym utrzymywane są świnie:
 7. Pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w który m utrzymywane są świnie, muszą:
 • być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym:
 • umożliwiać mycie i odkażanie rąk:
 • umożliwiać czy szczenię i odkażanie pomieszczeń;
 • posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń.

w których utrzymywane są świnie oraz przy ich opuszczaniu:

 1. Obowiązek posiadania ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę:
 2. Obowiązek posiadania planu bioasekuracji zaakceptowanego przez powiatowego lekarza weterynarii obejmującego co najmniej:
 • ustanowienie ..czystych'' i ..brudnych" stref;
 • ustanowienie rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania nowych świń;
 • procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny osób obsługujących świnie;
 • procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków:
 • audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji.