w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Załączniki:

- Zarządzenie nr 61/2022