Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku realizowane będą działania na terenie miasta Nowogród w ramach Planu działania Priorytetowego.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w związku z niestosowaniem się przez osoby piesze do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. Zadanie priorytetowe wdrożone na terenie miasta Nowogród zawiera w swoich założeniach prowadzenie kampanii informacyjnych, w celu podniesienia świadomości mieszkańców o zagrożeniach, jakie niesie niestosowanie się do przepisów o ruchu drogowym. Zwiększona świadomość obowiązujących norm prawnych wpłynie pozytywnie nie tylko na osoby piesze, ale także poprawi stan bezpieczeństwa wszystkich uczestników dróg.