Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 5 października 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ul. Rynek 20 w Nowogrodzie.

Podczas spotkania, prowadzonego przez wykonawcę dokumentu, rozmawiać będziemy
m.in. o tym, czym jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Program Rewitalizacji, które obszary Gminy Nowogród wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, skąd pozyskać środki finansowe na zaplanowane działania, kto będzie realizował Gminny Program Rewitalizacji. Zebrane uwagi
i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru, który objęty zostanie rewitalizacją oraz wstępne określenie skali planowanych działań.

Liczymy na aktywny udział w spotkaniu mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz pracowników samorządowych, a także na liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji.