W piątek 30 września 2022 r. o godz. 16:10 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 rok
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2028
  4. Sprawy różne