W Gminie Nowogród realizowany jest program ”Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Program daje możliwość otrzymania dotacji na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego.

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

 

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku

https://wfosigw.bialystok.pl/

a także na stronie internetowej programu "Czyste Powietrze"

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

 

 

Załączniki

- broszura programu "Czyste powietrze"

- ulotka programu "Czyste powietrze"