o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Załącznik